Nowoczesne i bezpieczne rozwiązania

Systemy alarmowe

Systemy alarmowe zapewniają ochronę obiektów oraz majątku, a także bezcenne poczucie bezpieczeństwa właścicieli i osób przebywających wewnątrz. Systemy sygnalizacji antywłamaniowej to specjalne zespoły i podzespoły urządzeń, których zadaniem jest zapewnienie ochrony przed wtargnięciem do obiektu oraz alarmowanie w przypadku zagrożenia.

W dzisiejszym świecie tradycyjne zabezpieczenie obiektów w postaci zamków, kluczy i krat nie zawsze okazuje się być skuteczne, a dodatkowo nie stanowią czynnika odstraszającego dla złodziei.

Elektroniczne systemy alarmowe nie tylko chronią obiekt przed potencjalnym włamaniem, ale także umożliwiają szybką interwencję, gdy do niego włamania. Zapewniają stały monitoring obiektu, wykrywają stany zagrożenia i we właściwy sposób je sygnalizują.

System sygnalizacji zagrożeń oraz jego funkcjonalność zależy od rodzaju i funkcji obiektu i jest dostosowywany do wartości mienia. Budynki ważne strategicznie, pełniące istotne role i stanowiące dużą wartość materialną zabezpiecza się zintegrowanymi systemami alarmowymi, które wykraczają poza zwykłe systemy sygnalizujące.

Warto mieć na uwadze fakt, że system antywłamaniowy to podstawowy element elektronicznego zabezpieczenia budynku.


Domowy system alarmowy

Domowy system alarmowy to współcześnie niezbędny element zapewniający bezpieczeństwo. Alarm antywłamaniowy w obiektach mieszkalnych pozwalają przede wszystkim zapewnić ochronę osób przebywających wewnątrz oraz poczucie kontroli nad obiektem dla właścicieli.

Jeśli w systemie wykorzystany jest moduł GSM jesteśmy informacja o zagrożeniu zostanie przesłana na telefon komórkowy natychmiast po jego wykryciu. Należy mieć na uwadze, iż w dzisiejszych czasach kompleksowy system alarmowy to nie tylko sygnalizacja włamania.

Alarm to zespół elementów elektronicznych zintegrowanych z automatyką domową, punktami sterującymi i urządzeniami alarmującymi o wszelakich wykrytych zagrożeniach i sytuacjach niebezpiecznych w obiekcie. Gama czujników zabezpiecza nie tylko przed włamaniem, ale i przed wszystkimi sytuacjami niewywołanymi przez człowieka, np. ulatnianiem się gazu, czadu czy dymu.

  • Czujka dymu alarmuje o zadymieniu w kotłowni czy kuchni.
  • Czujka czadu CO daje sygnał alarmowy przed cichym zabójcą jakim jest czad.
  • A czujnik zalania alarmuje o wycieku wody, zanim zniszczy nam mieszkanie.
  • Czujka otwarcia ( kontaktron) alarmuje o otwarciu drzwi, okna czy bramy garażowej.
  • Czujka stłuczeniowa szyby jest stosowana do alarmowania o stłuczeniu szyby wykonanej ze szkła zwykłego, zbrojonego lub laminowanego.

Nowoczesne systemy sygnalizacji włamania i napadu potrafią wykryć fałszywe alarmy i samoistne uszkodzenia, dlatego odpowiednio chronią budynek mienie, a są przy tym komfortowe w użytkowaniu.

Projektując system antywłamaniowy mamy na uwadze funkcjonalność budynku, czynniki, które mogą wywołać zagrożenie oraz to, jakie oczekiwania ma użytkownik wobec systemowi sygnalizacji. Na tej podstawie decydujemy, ile potrzeba czujników do ochrony danego budynku, czym powinny się charakteryzować oraz w jakich miejscach powinny zostać umieszczone.


Ochrona Obwodowa

Ochrony obwodowej ma na celu wykrywanie próby wtargnięcia przez “obwód” miejsca chronionego – najczęściej jest to linia prowadząca przez okna i drzwi, choć może być ona większa i wychodzić dalej poza budynek, np. na całą posesję.

Niewątpliwą zaletą ochrony obwodowej jest fakt, że nie przestaje ona monitorować terenu nawet wtedy, gdy wewnątrz chronionego obwodu znajdują się lokatorzy. W systemie ochrony obwodowej wykorzystywane są specjalne czujki magnetyczne oraz wibracyjne, które umieszcza się na oknach i drzwiach, jak również aktywne linie podczerwieni wewnątrz i na zewnątrz budynku.

System, którego wyposażenie ogranicza się jedynie do wewnętrznych czujek ruchu reaguje w momencie, w którym niepożądana osoba znajdzie się już wewnątrz chronionego obiektu, a jego dozór jest możliwy tylko podczas nieobecności mieszkańców. System ochrony obwodowej w łatwy sposób można uzupełnić o czujki wykrywanie ruchu wewnątrz. Uzyskamy wtedy  kompleksową ochronę obiektu, a za pomocą łatwej w obsłudze centrali alarmowej w prosty sposób uaktywnimy pożądany tryb monitoringu w zależności od tego, czy w środku przebywają mieszkańcy, czy dom jest pusty.

Warto zaznaczyć, że system może zostać doposażony o większą liczbę punktów sterujących. Jest to przydatne i wygodne zwłaszcza w większych domach z dużą liczbą pomieszczeń, np. dodatkowy manipulator przydać się może w sypialni, z której możemy uaktywnić monitoring w trybie nocnym.

alarmy-image2

System alarmowy a zwierzęta

Niestety, najtańsze i najczęściej stosowane czujki reagują także na ruch każdego zwierzęcia, które znajdzie się w ich polu działania; w systemie z takimi czujkami alarm włączałby się na każdy niemal ruch pozostawionego w domu psa czy kota. Można temu zapobiec przed pozostawianie ich w zamkniętym pomieszczeniu, w którym alarm nie będzie uruchamiany.

Jeśli zwierzę nie jest zbyt duże i nie chcemy ograniczać mu wolności, możemy założyć “mądrzejsze”, ale i droższe czujki odróżniające małego czworonoga od człowieka. Niektóre z nich mogą nawet analizować wielkość i kształt wykrytego obiektu oraz szybkość jego poruszania się i dzięki temu nie reagują na zwierzęta o masie nawet do 40 kg.

Jeśli w domu ma zostać duży pies w systemie alarmowym nie można stosować czujek podczerwieni. Jest na to jednak inne rozwiązanie. Jest nim pewien rodzaj opisanej wcześniej ochrony obwodowej. Instalacja alarmowa musi wtedy składać się nie z czujek podczerwieni a z czujek magnetycznych (drzwi i okna) oraz z czujek zbicia szyby bądź reagujących na drgania. Koszt całego systemu jest większy ale niesie on ze sobą jedną bardzo ważną zaletę, może być on uzbrojony nawet gdy jesteśmy w domu.


Facebook