Nowoczesne i bezpieczne rozwiązania

Instalacje Teleinformatyczne

INSTALACJE INTERNETOWE I TELEFONICZNE

Wykonujemy instalacje sieciowe, internetowe kablowe LAN,MAN,WAN, Światłowodowe oraz bezprzewodowe w technologi Wi-Fi z podziałem łą…cza internetowego na dowolną… ilość komputerów przy zastosowaniu dynamicznego podziału łącza, priorytetowaniu urządzeń, wykonujemy również konfiguracje urzadzeńsieciowych,centrali telefonicznych, komputerów, urządzeń mobilnych,  presonalizujemy oprogramowanie oraz instalujemy sprawdzone systemy zabezpieczeń internetowych.

Obsługa Domowego Serwera Multimedialnego (Centrum Audiowizualne)
Wbudowane Wi-Fi lub/i ethernet do urządzeń audiowizualnych dla kontroli mediów cyfrowych umożliwia obsługę sieci domowej.

Na czym to polega?
Oferujemy Państwu zaawansowany system bezprzewodowej obsługi urzą…dzeń audio i video – Centrum Audiowizualne. Polega to na sterowaniu wszystkimi urzą…dzeniami audio i video podłą…czonymi do serwera multimedialnego w domu – z komputera, laptopa czy telefonu komórkowego (z systemem DLNA).

Digital Living Network Alliance (DLNA)
Każdy użytkownik systemów audio i video posiada swoją… własną…, unikalną… kolekcję filmów, muzyki czy też zdjęć. Oferujemy Państwu rozwią…zanie DLNA czyli wszystkie filmy, zdjęcia i muzyka z domowej kolekcji dostępna z jednego miejsca. Każdy użytkownik podłą…czony do domowej sieci ethernet lub bezprzewodowej do urzą…dzenia DLNA może niezależnie korzystać z wszystkich zasobów domowej kolekcji. Użytkownik, który posiada Domowy Serwer Multimedialny podłą…czony do internetu w swoim domu ma możliwość korzystania z jego zasobów z każdego miejsca na świecie (wgrywanie i pobieranie plików).

 

Zobacz zdjęcia
z instalacji internetowych

Facebook